Fakta

Tanken angående fiber för Tingstädes del kom efterhand som samhället blev mer och mer digitaliserat och andra socknar på ön grävde fram fiber till hushållen. Det första mötet blev därför av den 5:e Mars 2012 med 10 stycken nyfikna sockenbor. Där bestämdes att ett stormöte skulle hållas den 22:e April. Detta för att se hur många som faktiskt var intresserade. Under detta möte bestämdes att arbetsgruppen skulle fortsätta sitt arbete för att komma vidare i processen.

Resten av 2012 gick sedan åt att få tillräckligt många att vilja vara med för att det skulle bli av, dvs cirka 65 – 70% av sockenborna. Direkt efter detta så började sedan ett gediget arbete med tillstånd, markavtal och upphandlingar av olika de slag för att kunna genomföra projektet. Det landade i att genomföras i samarbete med Schubergs entreprenad, BRS-networks och Telia för att få allting att fungera som det skulle.

Väl framme i början av 2014 så började arbetet med uppmärkning och röjning för att kunna börja grävningen under sommaren 2014. Under hösten samma år så blåstes det sedan i fiber. Även nodrummet vid Polhemsgården kom till under denna perioden. 

Och sedan i December 2014 så var i stort sett allt igång. I Januari 2015 gjordes den första betalningen i föreningen och nu rullar allting som tänkt sedan det.