Årsmöte 2023.

Kallelse
Tingstäde Fiber Ekonomisk Förening
Välkommen till årsstämma för Tingstäde fiber ek förening.
Söndagen den 14 maj 2023 kl 14.00 vid Polhemsgården i Tingstäde.
Föredragningslista bifogas.
Eventuella motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före stämman. Skicka till ordförande Gert Torndahl på gert.torndahl@yahoo.se.
Föreningen bjuder på fika med smörgås. Välkomna önskar styrelsen!
Facebooksida: Tingstäde fiberförening TFF Hemsida: tingstädefiber.se

Tingstäde Fiber Ekonomisk Förening
Ordinarie föreningsstämma
Den 14 maj 2023

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Val av justerare.
 4. Godkännande av röstlängden.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
  disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Budget.
 13. Val av ordförande.
 14. Val av styrelseledamöter.
 15. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
  stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
 18. Mötets avslutande.

Årsmöte 2022.

Nu är det dags för årsmöte igen.

Söndagen den 22 maj klockan 15:00 ses vi vid Thairauken i Tingstäde.

Föreningen bjuder på fika med smörgås.

Inbjudan och dagordning kan ni se på vår Facebook-sida.

Välkomna!!!!

Facebook.

Gå in och gilla oss på Facebook. Där kommer den mer fortlöpande informationen att finnas från nu. Där är det även lättare för oss allihop att förmedla om någon vill säga eller få ut nåt snabbare till alla. Sök på: Tingstäde fiberförening TFF

Ses och hörs där snart!!!!

Årsstämma 2020.

Nu finns det ett nytt datum för stämman 2020.

Söndagen den 7 juni klockan 14:00 vid Polhemsgården.

Med detta hoppas vi på bra väder så vi kan vara utomhus och hålla de avstånd till varann som vi borde.

Väl mött……

Styrelsen.

Gott Nytt År!

Hej alla fibervänner och gott nytt år.

Vi hoppas inom kort få denna sidan att fungera som vi alla vill men det är en liten resa dit. Vi är mycket tacksamma för allas tålamod och återkommer snart igen…..

Styrelsen.

Under uppbyggnad!

Välkommen till hemsidan för Tingstäde Fiberförening. Denna sidan är under uppbyggnad och kommer vara i sin ordning så fort allting fallit på plats!

Håll koll och vi ses och hörs snart igen!